Solrød Harmoniorkester

Gå til indhold
    
Solrød Harmoniorkesters historie:

27. september 1966 tog Bent Hansen, spejderleder for Jersie-Solrød Spejderkorps, initiativ til at påbegynde undervisning af 8 drengespejdere på diverse lånte messinginstrumenter. I januar forsøgte man sig med enkelte på fløjte og klarinet. Da der også dannedes en pigespejderkorps, optoges der interesserede herfra. Der var dannet et grundlag for at opbygge et harmoniorkester.

Undervisningen foregik fra begyndelsen udelukkende hos Bent Hansen, som i øvrigt i denne vinter blev optaget i Musikkonservatoriets dirigentklasse med henblik på sin videreuddannelse til at kunne varetage hvervet som orkesterets dirigent. Hurtigt gik man over til at bruge professionelle musikere som lærere i de forskellige instrumentgrupper f.eks. Ole Koch-Sørensen, Holger Olsen, Erling Jensen, Arne Svendsen og Flemming de Linde.

Orkesteret, som fik navnet Jersie-Solrød Spejdernes Orkester havde undervisnings- og øvelokaler på Solrød Skole. Det voksede hurtigt, begyndte at spille små koncerter og debuterede officielt i november 1967 ved at spille til Sydsjællandske Divisions jubilæum.
    
Solrød Harmoniorkester dannede senere grundlag for oprettelsen af Solrød Musikskole, hvorfra medlemmerne hovedsageligt blev rekrutteret.

    
Orkesteret havde fortsat øvelokale på Solrød Skole men senere på Jersie Skole.
    
    
Fra og med sæsonen 1993/94 flyttede orkesteret til Greve Kommune og skiftede samtidig navn til
Køge Bugt Harmoniorkester.

    
Orkesteret er fra sommeren 2012 igen organiseret under Solrød Musikskole først med øvelokaler på Jersie Skole senere igen på Solrød Skole.
    
Orkesterbilleder fra 2017Så øves der


Interview med Dagbladet Køge
All rights reserved - Solrød Harmoniorkester 2024
              
Tilbage til indhold